Informatyzacja gmin doprowadziła do zebrania i usystematyzowania bardzo dużych zasobów informacyjnych. Zgromadzenie ich na nośnikach magnetycznych daje duże szanse pełniejszego ich wykorzystania. Zainstalowane dla potrzeb poszczególnych działów systemy są ukierunkowane na obsługę pewnych określonych, związanych z zadaniami komórki, informacji. Istnieje jednak potrzeba globalnego spojrzenia na łączny zasób informacji. Jest to np. zestawienie danych o osobie jako mieszkańcu ale i podatniku, a także podmiocie gospodarczym. Informacje o mieszkańcach, podatnikach czy podmiotach gospodarczych można rozpatrywać w świetle zestawień statystycznych. Rozwiązaniem dla osób, które chcą zobaczyć gminę w kategoriach ogólnych, dojść do pewnych syntetycznych wniosków, jest program

S I K

Daje on możliwość przygotowania globalnych, liczbowych i wartośćiowych zestawień z zakresu pojedynczych systemów, jak i wiązania informacji z kilku dziedzin. Staje się on ułatwieniem dla osób, które nie muszą poznawać szczegółowo zasad obsługi wszystkich systemów, aby uzyskać zestawienia niezbędne do oceny realizacji poszczególnych zadań urzędu. System może pracować na pojedynczym stanowisku komputerowym, jak również w sieci. Z poziomu systemu S I K użytkownik ma bezpośredni dostęp do następujących danych:

W czasie przeglądania rejestrów istnieje możliwość szybkiego dotarcia do interesującej nas informacji (np. wybór mieszkańca wg nazwiska). Dodatkowo mogą być udostępniane szczegółowe dane o wybranej osobie, karcie gospodarstwa, saldzie wybranego konta, podmiocie gospodarczym i.t.p. Poza udostępnianiem informacji szczegółowych, system S I K daje możliwość analizy danych w różnych przekrojach. Przykładowy wykaz dostępnych analiz jest następujący: Możliwość tworzenia takich zestawień analitycznych stanowi mocną stronę systemu i stanowi dobre uzupełnienie programów operacyjnych funkcjonujących na poszczególnych stanowiskach pracy.