ROSPrezentowany system to nasza tegoroczna propozycja. Powstał w związku z wejściem w życie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych i ma na celu wspomagać proces rejestracji opłat wnoszonych z tego tytułu. Równocześnie program umożliwia prowadzenie rejestru weksli.
System ROS umożliwia:


System ROS prowadzony jest w cyklu rocznym i na przełomie roku podlega archiwizacji i inicjowaniu nowego roku. Dużą zaletą systemu jest łatwość obsługi i małe wymagania sprzętowe.