System wspomaga prowadzenie rejestru wydawanych różnorakich zezwoleń (np. na budowy , budowy przyłączy i.t.p.) System pozwala na: