MANAGER

MANAGER to zintegrowany pakiet wspomagania prac managera. Zakres wspomagania dotyczy czterech obszarów działań:
PISMA, PRZEPISY, DOKUMENTY.
Ten zakres wspomagania umożliwia operowanie na danych tekstowych. Mamy tu połączenie systemu informacyjno-wyszukiwawczego z edytorem tekstowym. Podstawowymi danymi sa dokumenty. Dokumenty to dowolne informacje tekstowe - wzory listów lub umów, opisy zdarzeń, faktów lub osób, wyciagi z przepisów i.t.p. System umożliwia rejestrację dokumentów,wyszukiwanie wg różnych kryteriów oraz redagowanie dokumentów wyjściowych.
KALENDARZ / NOTATNIK.
Ten zakres wspomagania zapewnia dostęp do kalendarza oraz umożliwia prowadzenie notatnika. Użytkownik ma możliwość rejestrowania notatek, przeglądania notatek na określony dzień, czy wreszcie wyszukania notatek o określonej treści w zadanym okresie czasowym.
KALKULATOR.
Ten zakres wspomagania umożliwia realizację podstawowych operacji arytmetycznych. Mamy tu do czynienia z normalnym kalkulatorem. Dodatkowo w obliczeniach można posługiwać się symbolami walut. Kalkulator połączony jest z bazą kursów walut.
PODRĘCZNE BAZY DANYCH.
Ten zakres wspomagania umożliwia operowanie na danych prezentowanych w formie tabel (relacji). Użytkownik ma możliwość deklarowania struktury tabel, realizacji operacji zapisu i aktualizacji oraz wyszukiwania danych. Oparty na rachunku relacji język wyszukiwania daje możliwość prezentacji danych w różnych przekrojach. Na wyszukanych danych, w odniesieniu do pól numerycznych, można realizować operacje sumowania. System umożliwia import danych z plików formatu ASCII oraz dBASE/CLIPPER.