System umożliwia obsługę czynności związanych z rejestracją i wydawaniem zezwoleń oraz innych pism (decyzji dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych). W ramach systemu prowadzony jest również rejestr wydatków. Celem systemu jest: