Informacje o podmiotach gospodarczych działających na terenie gminy mogą być zgromadzone i przetwarzane w systemie

EPG

Ewidencji Podmiotów Gospodarczych System przeznaczony dla urzędów gmin, pozwalający na