DONSystem ten umożliwia:

Liczba zobowiązań obsługiwanych przez system nie jest ograniczona. Przykładowe rodzaje zobowiązań obsługiwane w systemie to: opłata targowa, świadectwa , mylne kwoty, znaki skarbowe, opłaty za czynności administracyjne, grzywny i.t.p.