ADIA

System służy do naliczania jednorazowych opłat adiacenckich właścicielom i wieczystym użytkownikom, którzy korzystają z działki bez obowiązku uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste, lub wnieśli jednorazowo opłatę za cały okres użytkowania wieczystego. Opłata adiacencka to procentowy udział w kosztach budowy urządzeń komunalnych, energetycznych i gazowych. Program prowadzi rejestr w układzie: Program nalicza wartość działki nieuzbrojonej i uzbrojonej, ustala wielkość opłaty adiacenckiej i ewentualnie rozkłada ją na raty. Możliwe jest drukowanie decyzji, upomnień i innych dokumentów. Realizuje się to przy pomocy generatora raportów.